Specifiche Tecniche EHBH-D9W / ERGA04-08DVA

EHBH08DA9W / ERGA06DAV3A EHBH08DA9W / ERGA08DAV3A
Capacità di riscaldamento Nom. kW 6.00 (1), 5.90 (2) 7.50 (1), 7.80 (2)
Potenza assorbita Riscaldamento Nom. kW 1.24 (1), 1.69 (2) 1.63 (1), 2.23 (2)
COP 4.85 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2)
Risc. ambienti Uscita acqua cond. clim. medie 55°C Generale SCOP   3.25 3.27
      Classe efficienza stagionale Risc. amb.   A++ A++
  Uscita acqua cond. clim. medie 35°C Generale SCOP   4.47 4.56
      Classe efficienza stagionale riscaldamento ambienti   A++ A++
Note Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)