Specifiche Tecniche EHBX-D9W / ERGA04-08DVA

EHBX08DA9W / ERGA06DAV3A EHBX08DA9W / ERGA08DAV3A
Capacità di riscaldamento Nom. kW 6.00 (1), 5.90 (2) 7.50 (1), 7.80 (2)
Capacità di Raffrescamento Nom. kW 5.96 (1), 4.87 (2) 6.25 (1), 5.35 (2)
Potenza assorbita Riscaldamento Nom. kW 1.24 (1), 1.69 (2) 1.63 (1), 2.23 (2)
  Raffrescamento Nom. kW 1.06 (1), 1.33 (2) 1.16 (1), 1.51 (2)
COP 4.85 (1), 3.50 (2) 4.60 (1), 3.50 (2)
EER 5.61 (1), 3.67 (2) 5.40 (1), 3.54 (2)
Note Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) Condizione 1: raffreddamento Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C) Condizione 2: raffreddamento Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); riscaldamento Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)
Risc. ambienti Uscita acqua cond. clim. medie 55°C Generale SCOP     3.27
      Classe efficienza stagionale Risc. amb.     A++
  Uscita acqua cond. clim. medie 35°C Generale SCOP     4.56
      Classe efficienza stagionale riscaldamento ambienti     A++