HYDROKLIMA SRL

G. di Vittorio 13
39100 BOLZANO (BZ)