ZAMBO FRIGO SRL

VIA VINCENZO BRUNACCI, 14A
30175 VENEZIA